Top Image

Industribygg nr. 1

Industribygg nr 1

Mosanden næringspark.

"Industribygg nr. 1" er bygd i siporex og betong på ett plan og er seksjonert. Dette var av de første industrilokalene som ble oppført på Mosanden og har siden ikke blitt vesentlig oppgradert. Lokalene slik de fremstår i dag egner seg til lager. Bygningen er tilknyttet Trysil fjernvarme, øvrige tekniske anlegg må totalrenoveres hvis bygningen skal brukes til kontor, produksjon eller lignende. I prinsippet vil dette medføre en hovedombygging.

Dagens leieforhold
Lokalene er 100 % utleid til Holt Invest, Trysil Liftutleie og Merete Bødtker.

Regulert til
Industri, kontor og forretning
Adresse
Vestsidevegen 66, 2420 Trysil
Areal
400 kvm BTA