Næringsbygg

Det meste av næringsbygg som Trysil Industrihus eier og leier ut er lokalisert i Mosanden næringspark. 

Trysil Industrihus kan også bidra til realisering av næringsbyggprosjekter der selskapet inngår som medeier i nye eiendomsselskaper. Eksempler på dette er "Trysil Hotell" og "Industribygg 3" på Mosanden.

Bilder: Trysil Renseanlegg på Mosanden, Trysil Hotell i Trysil sentrum, Svendsgaardsbygningen i Trysil sentrum.