Top Image

EIENDOM

EIENDOM

Trysil Industrihus er eiendomsutvikler innen næringseiendom i Trysil. Dette innebærer blant annet å realisere prosjekter med aktuelle samarbeidspartnere og å være en profesjonell aktør overfor investorer. God forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene står sentralt.