Tomter

Mosanden næringspark er Trysil kommunes tidligere industriområde. Næringsparken ligger lett tilgjengelig ca. 2 km sør for Innbygda (Trysil sentrum). I prinsippet vil all turisttrafikk til Trysil passere området. Næringsparken er i stadig vekst med etablering av både handels-, entreprenør- og industrivirksomhet. Flere aktører er på veg til å etablere seg i området, og tomteetterspørselen er stabil. Næringsparken har en meget aktiv næringsforening. Et av hovedmålene til denne er å få parken til å fremstå som et drivende godt næringsområde, i tillegg skal den være attraktiv, estetisk som forretningsmessig. 

Status:

Trysil Industrihus har dessverre ingen ledige tomter for øyeblikket. Ta allikevel kontakt hvis du har planer. Dette med tanke på framtidig reguleringsarbeid. Vi har startet prosessen med å utvide planområdet og revidere dagens reguleringsbestemmelser. Kommuneplanens arealdel vil være førende for det videre arbeidet. 

Regulert til
Lett industri, industri, kontor og forretning
Adresse
Mosanden Næringspark, 2420 TRYSIL
Areal
Fra 1,5 daa og opp til 12 da
Pris
Salgspris fra kr 150,- til kr 300,- pr kvm