Kompetansesenteret

Mosanden næringspark, langs Vestsidevegen, ca 2,5 km sør for sentrum.

”Kompetansesenteret” er navnet på administrasjonsbygningen til det tidligere ferdighusfirmaet Trysilhus AS. Bygningen ble oppført i 1982 og er oppført i tre etasjer med mur, betong og tre som hovedmaterialer. Underetasjen inneholder sanitære rom, lager og garasje. Standarden på lokalene er i dag tilpasset de forskjellige virksomhetene som dagens leiere representerer. De tekniske fagene er oppgradert og det meste av lokalene er nyoppusset innvendig. Kontorene har store vindusflater som gir mye dagslys. Fasadene er i tradisjonell 70-tallsstil med stående tømmermannspanel og med et bislag som danner inngangsparti.

I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva, felleskostnader og parkering: Fra kr. 900,- for kontor- og forretningslokaler.

Dagens leieforhold
Bygningen er i dag 100 % utleid. Nåværende leiere er Trysil Industriskinn, Accountor Trysil, Trysil Industrihus og Trysil Takst. 

Regulert til
Industri, kontor og forretning
Adresse
Vestsidevegen 71, 2420 TRYSIL
Areal
860 kvm BTA
Pris
Se beskrivelse