Svendsgaardbygningen

Trysil sentrum, rett sør for rådhuset og øst for Sparebank 1.

”Svendsgaardbygningen” ble den kalt, salgs- og kontorlokalene som tidligere elektrofirma O. Svendsgaard AS bygde i Trysil sentrum. Bygningen er oppført i 1982 med mur, betong og tre som hovedmaterialer, delvis som et sokkelbygg. Bygningen ble ombygd i 2005, samtidig ble det oppført et tilbygg mot øst på plan 2.  

Bygningen ligger tilknyttet Trysil sentrum med gangavstand til butikker og rådhus. Standarden på lokalene er i dag tilpasset de forskjellige virksomhetene som dagens leiere representerer og fremstår som moderne. De tekniske fagene er oppgradert og lokalene er tilpasset universell utforming. Kontorene har store vindusflater som gir mye dagslys. Fasadene er i tradisjonell 70-tallsstil, men med en utvendig ”svalgang” i glass som bryter opp linjene og gir liv til bygningen.

I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva, felleskostnader og parkering: Fra kr. 1 200,- for kontor- og forretningslokaler.

Dagens leieforhold
Lokalene er i dag 100 % utleid og huser NAV- og sosialkontoret og andre offentlige tjenester.

Regulert til
Offentlige formål, kontor og forretning
Adresse
Korsbergsvegen 2, 2420 TRYSIL
Areal
665 kvm BTA
Pris
Se beskrivelse