Top Image

Veterinærkontoret

Mosanden Næringspark

Mosanden næringspark, langs Vestsidevegen, ca 2,5 km sør for sentrum. Nabobygget til Kompetansesenteret.

Det som i dag kalles "Veterinærkontoret" var i sin tid salgslokale for Trybo-Trysilhus. Bygningen er bygd i flere etapper og opprinnelsen var en Trybohytte som ble brukt som salgskontor. Bygningen er flyttet til Mosanden fra Innbygda (Trysil sentrum). Bygningen er oppført med mur og tre som hovedmaterialer og er etter flere etapper med ombygging og tilbygging tilpasset dagens leier. Bygningen er på ett plan. Standarden på lokalene er i dag tilpasset driften av en smådyrklinikk med butikk- og kontorlokaler. De tekniske fagene er oppgradert, og det er separat AC i tillegg til ventilasjonsanlegg. Fasadene er tilpasset den lokale byggeskikken og harmonerer godt med det omliggende bygningsmiljø. Det er parkeringsplasser tilknyttet lokalene som er beregnet på leier og dennes kunder.

I og med at alle lokalene er utleid så oppgis her kun et prisområde ved et eventuelt nytt leieforhold. Veiledende pris pr. kvm. eks. mva og felleskostnader: kr. 800,- .

Dagens leieforhold
Bygningen er i dag 100 % utleid til Trysil Dyreklinikk.

Regulert til
Industri, kontor og forretning
Adresse
Vestsidevegen 69, 2420 TRYSIL
Areal
160 kvm BTA
Pris
Se beskrivelse